ABN AMRO zet zich samen met Landlife Company in voor duurzaamheid

img

Nieuws - 16 september 2022

Recente gebeurtenissen hebben aangetoond dat klimaatvraagstukken en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zowel letterlijk als figuurlijk een heet hangijzer zijn.

Duurzaamheid is bij ons veel meer dan een modewoord. We richten ons actief op bedrijven die de belangen van mens, maatschappij en milieu centraal stellen. Onze flexibele financieringsoplossingen ondersteunen uw transitie naar duurzaamheid. Niemand kan dit alleen. Samen dragen we bij aan een stabiele economie en een duurzame samenleving.

Lange termijn partnerschap met Landlife

In het kader van onze purpose "Banking for better, for generations to come", is ABN AMRO Asset Based Finance een langetermijnpartnerschap aangegaan met Land Life Company.

Elk jaar vragen wij onze klanten deel te nemen aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Voor elke vragenlijst die door een klant wordt ingevuld, doneren wij aan Land Life Company.

Herbebossing van de bufferzone van het Monarchvlinderreservaat

Dit jaar steunen we het Monarch-vlinderreservaatproject in Mexico. Dit project is gericht op het herstel van de habitat voor de bedreigde monarchvlinder. Herbebossing is daar nodig om de monarchcorridor te versterken en zo een kritieke habitat op te bouwen voor een vlinder die 4.000 kilometer van Canada naar Mexico vliegt. Het project biedt daarnaast ook werkgelegenheidskansen voor de lokale gemeenschap.

In 2022 hebben we al 10.000 euro geschonken aan Land Life Company. Daarmee hebben wij bijgedragen aan het planten van 3600 bomen, 362 ton CO2-vastlegging in de komende 40 jaar en het herstel van bijna 4 hectare land.

Landlife

Positieve gevolgen voor biodiversiteit en lokale gemeenschappen

Om het langetermijneffect van het project te maximaliseren, werkt Land Life Company samen met de lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van het bos.

Deze projecten dragen niet alleen bij aan CO2-reductie, maar spelen ook een belangrijke rol bij het herstel van de plaatselijke biodiversiteit, het opvangen en opslaan van regenwater en het bieden van een nieuw onderdak aan wilde dieren. Maar de impact van Land Life Company gaat verder dan dat. De hernieuwde belangstelling voor bossen en de nieuwe werkgelegenheidskansen betekenen dat de plaatselijke gemeenschappen herbebossingsprojecten en -activiteiten toejuichen.

Landlife

Relevante lease objecten

Meer relevante artikelen