In de schijnwerpers: FAAN-bestuurslid Lukas Anker

img

Nieuws - 12 maart 2020

Lukas Anker is namens ABN AMRO Commercial Finance bestuurslid van FAAN. Hieronder vertelt hij wat FAAN doet en wat het belang is van ons lidmaatschap van FAAN.

1. Wat is de FAAN?
FAAN staat voor Factoring & Asset based financing Association Netherlands. Het is opgericht in 2011 door een aantal factor maatschappijen. FAAN is een belangenvereniging die zich inzet voor het algemeen belang van de gehele factoringbranche en haar klanten, zonder dat zij hierbij gehinderd wordt door onderlinge concurrentie-belangen in welke vorm dan ook.

2. Wie zijn de leden?

  • ABN AMRO Commercial Finance
  • Bibby Financial Services
  • BNP Paribas Factor
  • Deutsche Bank
  • Eurofactor Nederland
  • ING
  • RABO Factoring
  • Voldaan Factoring

In 2019 zijn nieuwe factormaatschappijen toegetreden tot de FAAN en wij zijn in gesprek met een aantal aspirant leden.

3. Wat doet FAAN?
FAAN heeft als hoofddoelstelling “Het versterken en verbeteren van een gezonde factoringmarkt in Nederland”. Om dit te realiseren streeft FAAN naar een vanzelfsprekende positie als medespeler en gesprekspartner in overlegstructuren tussen de relevante stakeholders in de markt en binnen de politiek en het ambtelijk apparaat. FAAN richt zich op het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van de factoringmarkt en de daarmee samenhangende dienstverlening. FAAN treedt op als spreekbuis voor de gehele branche als het gaat om wet- en regelgeving, zowel op nationaal als op Europees niveau. Zij houdt een vinger aan de pols van alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de branche en informeert haar leden hierover.

4. Sinds wanneer ben je bestuurslid?
Op 1 juni 2019 heb ik het stokje overgenomen en ben ik officieel bestuurslid van de FAAN.

5. Wat is jouw rol in het bestuur?
Ik ben een ‘gewoon’ bestuurslid zonder een speciale functie. Wel is mijn aandachtspunt binnen het bestuur de commissie communicatie. Verder heeft ieder bestuurslid de opdracht om meer aandacht voor FAAN te genereren, voornamelijk via LinkedIn maar ook via andere social media. Binnenkort besteden wij aandacht aan de omzet 2019 van alle leden. Naar verwachting passeren wij de magische grens van 100 miljard. Dat is een mijlpaal die het waard is om te noemen. En zeker voor ACF omdat ik verwacht dat uit de cijfers blijkt dat ACF marktleider is in Nederland. Dit hebben wij alleen kunnen bereiken dankzij de inspanningen van alle collega’s. Het is hun asset expertise en inzet voor onze klanten waardoor wij marktleider zijn geworden. Als de branche in 2019 inderdaad meer dan 100 miljard omzet heeft, vestigen wij hier de nodige aandacht op. De factormaatschappijen gaan dan onderling een challenge aan op de social media. Natuurlijk horen jullie hier meer over.

6. Wat vind je leuk aan deze functie?
Het contact met bestuurders van andere factormaatschappijen in Nederland. Het uitwisselen van ervaringen onderling is boeiend en leerzaam. Zo krijg je een beeld van wat er in de markt speelt, wie de nieuwe toetreders zijn en de ontwikkelingen in factorland.

7. Wat is het voordeel van het lidmaatschap voor ABF?
Binnen de FAAN werken wij samen om gezamenlijke problemen aan te pakken. FAAN heeft contacten met officiële instanties, zoals toezichthouders maar ook met de media, en lobbyt om de factorindustrie te vertegenwoordigen en de algemene belangen te behartigen. Daarnaast heeft FAAN een juridische commissie die zich bezig houdt met wetswijzigingen en de gevolgen daarvan voor de factorindustrie. De communicatie commissie van FAAN is verantwoordelijk voor informeren van de stakeholders als branche, bijvoorbeeld over nieuwe wetten. Hopelijk kunnen ze dit jaar aan de slag met communicatie over de opheffing van verpandingsverboden. Als de wet dit jaar aangenomen wordt heeft dat veel impact! Dan komt voor het MKB alleen al meer dan 1 miljard euro aan werkkapitaalfinanciering beschikbaar. De financiële commissie van FAAN analyseert de geanonimiseerde cijfers van de leden en maakt halfjaar- en jaarcijfers bekend van de industrie als totaal. Hierdoor kunnen wij onze positie in de markt bepalen.

8. Wat brengt de toekomst voor FAAN?
FAAN wil gezien worden als dè branche vertegenwoordiging van factoring maatschappijen. Wij willen factoring bekend(er) maken door kennisdeling maar boven al is ons doel de perceptie van factoring verbeteren. Door het organiseren van seminars, congressen en workshops informeren wij de branche. Recent was er een workshop ‘Unlocking the potential of ABL’ en een juridisch seminar over het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord. De laatste in samenwerking met de NVL (de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen). Naast samenwerking met de NVL is FAAN lid van EUF, European Federation of Factoring and Commercial Finance, en van de Euro Banking Association. Zo zijn wij ook op de hoogte van wat er op Europees gebied speelt en trekken wij als Nederlandse factormaatschappijen gezamenlijk op bij nieuwe Europese regelgeving. Op de LinkedIn pagina van FAAN staan de ontwikkelingen van factoring binnen Nederland. Neem eens een kijkje, lees als eerste over het opheffen van het verpandingsverbod en bekijk de branchecijfers. Word lid van de FAAN LinkedIn community en blijf op de hoogte van al het factoringnieuws.