Beter opbouwen: investeren na het Coronavirus

img

Nieuws - 23 juli 2020

De economische en gezondheidseffecten van Covid-19 zijn verwoestend. Terwijl Europa werkt aan het heropenen van de samenleving na lockdown, vragen velen zich af: hoe kunnen we onze bedrijven en economieën op een duurzamere manier weer opbouwen?

Geschreven door Miranda Stokkingreef, CEO ABN AMRO Asset Based Finance.

De kosten van Covid-19 in mensenlevens zijn dramatisch; de langetermijngevolgen voor de gezondheid zijn nog niet bekend. Maar de beperking van menselijke activiteiten tijdens de lockdown hebben een positief effect gehad op het milieu. Door de verminderde industriële productie, minder auto’s op de weg en minder vliegtuigen in de lucht zijn vervuiling en de CO2-uitstoot gedaald. Meer mensen fietsen of lopen en werken vanuit huis.

De boodschap voor bedrijven is duidelijk: hoe kunnen we economisch herstellen van de pandemie en tegelijkertijd de voordelen van de veranderingen in gedrag behouden?

Er is duidelijk een grote wens voor een groene aanpak van het herstel na Covid-19. Door velen - van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson, tot de VN en de London School of Economics - 'beter opbouwen' genoemd.

Uit een YouGov-onderzoek voor de Royal Society of Arts in het Verenigd Koninkrijk blijkt bijvoorbeeld dat slechts 9% van de Britten terug wil keren naar de normen van vóór de pandemie - waarbij meer dan de helft van de Britten schonere lucht als factor noemt. In Nederland gaven 170 academici na de crisis een manifest voor economische verandering uit, waarin de noodzaak van investeren in nieuwe werkwijzen werd benadrukt. Een coalitie van Nederlandse bedrijven beloofde steun om van duurzaamheid een hoeksteen van Covid-19 herstelmaatregelen te maken.

"De huidige gezondheidscrisis dwingt ons om ons mobiliteitssysteem te heroverwegen", vertelde Valérie Pécresse, voorzitter van het Île-de-France, aan een Franse krant. De burgemeester van Parijs, Anne Hildago, heeft een netwerk van fietspaden verdubbeld tot 650 km. En in Duitsland wil bondskanselier Angela Merkel dat het EU Coronaherstelfonds investeert in meer duurzame, klimaatvriendelijke initiatieven; veel Duitse bedrijven zijn het daar mee eens.

Voortbouwen op bestaande inspanningen

We wisten al dat de klimaatverandering financiële gevolgen heeft. Volgens Morgan Stanley kostten slechts 16 weer- en klimaatrampen in de VS in 2017 $309 miljard, terwijl wereldwijde verliezen door natuurrampen in het afgelopen decennium bijna $3 biljoen bedroegen. Dat maakt een groener antwoord op het herstel van de economische groei een financieel verantwoorde keuze.

Ook op bedrijfsniveau is het zinvol om op te bouwen met de klimaatdoelstellingen in gedachten. Voor de crisis riep Black Rock CEO Larry Fink de CEO's van de portefeuille op om prioriteit te geven aan duurzaamheid. In mei voegde hij eraan toe: "De afgelopen maanden hebben we gezien dat... sterke eigenschappen van duurzaamheid essentieel zijn om bedrijven te helpen de crisis te doorstaan".

Een van de principes van ABN AMRO is crazy for clients. Toen de pandemiecrisis toesloeg, dachten we vooral aan onze klanten en hoe we hen het beste konden ondersteunen. De flexibele houding van onze teams en het vertrouwen in elkaar, heeft geleid tot een enorme productiviteit en wendbaarheid om onze klanten te helpen.

We zijn trots op de manier waarop onze internationale gemeenschap digitaal met elkaar in contact blijft - op afstand werken vanuit huis, zonder te reizen in auto of vliegtuig. De lessen die we uit dit nieuwe gedrag trekken, vormen een kader voor ons denken over de terugkeer naar een 'nieuw normaal'.

Grotere veranderingen geforceerd door de lockdown, kunnen ook gunstig uitpakken. Minder vliegreizen, bijvoorbeeld: Euromoney  interviewde een bankier die zegt dat het baanbrekend is in zijn werk: "Ik heb deze week vijf vergaderingen gehad die anders vijf maanden zouden hebben geduurd om te organiseren," zei hij.

Nieuwe perspectieven op het gebied van financieel beheer kunnen een groot verschil maken. Bedrijven hebben tijdens de lockdown hun uitgaven moeten her-prioriteren, om  werkkapitaal te behouden. "Hier worden ze operationeel en financieel beter van en - zodra ze hun projecten kunnen voortzetten –de bredere economie ook." zegt McKinsey.

De vraag is: hoe ziet het beeld er op de lange termijn uit? Als we nadenken over het werkbeleid en de investeringen die we moeten doen voor het 'nieuwe normaal', hoe voorkomen we dat we teruggaan naar een niet-duurzame manier van werken? Kunnen investeringsplannen voor de komende 18 maanden meer doen voor de klimaatverandering dan zelfs Greta Thunberg durft te dromen?

Investeren in de toekomst

Een heroverweging van investeringen lijkt de sleutel te zijn om een betere opbouw te ontsluiten. Ook hier zijn zowel kleine praktische stappen te nemen, als grotere strategieën te ontwikkelen.

Bijvoorbeeld het installeren van LED-verlichting in bedrijfspanden of het investeren in technologische infrastructuur ter ondersteuning van thuiswerkers. Dit geeft zowel onmiddellijke operationele voordelen als ondersteuning voor een duurzamere toekomst. Een grotere beslissing kan zijn om met uw bedrijfswagenpark over te gaan op elektrische of waterstofvoertuigen.

Leasing kan hier een grote rol spelen. Het stelt bedrijven in staat om direct en concreet te investeren in groene initiatieven zonder dat dit een enorme kapitaalinvestering met zich meebrengt. Een voorbeeld is de uitrol van zonnepanelen - waar we een lange staat van dienst hebben, zoals de financiering van 9.000 panelen voor het Nij Smellinghe ziekenhuis in Nederland.

Even belangrijk is dat asset based oplossingen zoals debiteurenfinanciering of voorraadfinanciering, voor werkkapitaal zorgen. Dit helpt bedrijven om zich veiliger te voelen over hun cash flow. Het geeft ze de mogelijkheid om te investeren in apparatuur en bedrijfspraktijken die zich zowel aanpassen aan een post-pandemische wereld als duurzamer zijn voor het milieu.

Strategische verandering

Kunnen we duurzame bedrijfsmodellen bedenken die het klimaat en de bredere milieuproblematiek aanpakken zonder de groei te verstikken? Al voor Covid-19 dachten veel mensen van wel.

De "circulaire economie" - producten en diensten die aan het einde van hun levensduur worden hergebruikt of gerecycled - is daarvan een goed voorbeeld. (ABN AMRO promootte de circulaire economie al in 2016 maar het is nu belangrijker dan ooit.) Onze leasing en commercial finance producten helpen bedrijven producten te leveren die lagere totale gebruikskosten en een langere levensduur hebben, maar die misschien  duurder lijken in aanschaf. Waarom zou je een goedkope, vervuilende machine kopen die drie jaar meegaat als je een veel betere, duurzamere machine kunt leasen die tien jaar meegaat... tegen een lagere jaarlijkse kostprijs?

We hebben altijd gezegd dat leasing een geweldige manier is om groen te ondernemen. En wanneer bedrijven manieren zoeken om te herstellen van de lockdown, zijn alternatieve financieringsopties een ideale oplossing. Zowel voor economische betrouwbaarheid als het bereiken van een hoger duurzaamheidsniveau.

De klimaatuitdaging is nog steeds enorm. De vermindering van de CO2-uitstoot gerelateerd aan de lockdown in 2020 moet elk jaar tot 2050 worden herhaald om de opwarming van de aarde onder 1,5°C te houden. We hebben behoefte aan slimme investeringen in nieuwe manieren van werken, nieuwe technologieën en duurzame infrastructuur. Onze missie is om uw financiële steun en toeverlaat te worden op die reis en cruciale investeringen mogelijk te maken tijdens het opbouwen.