Tijd voor herstel van liquiditeit tijdens de coronacrisis

Lees meer

Een flexibele financiering

Debiteurenvorderingen en voorraden hebben een belangrijk effect op de kasstroom van uw onderneming. Ze beïnvloeden uw werkkapitaal en eventuele groeimogelijkheden. Met onze financieringsvorm heeft u de mogelijkheid om extra liquide middelen vrij te maken. Openstaande vorderingen financieren wij tot maximaal 90%. U kunt hiermee de tijd overbruggen tussen het versturen van de factuur en de ontvangst van de betaling. Ook aanwezige voorraad kan beslag leggen op uw werkkapitaal. Wij kunnen tot 70% van de betaalde voorraad gereed product of verhandelbare voorraden financieren.

Debiteuren- en voorraadfinanciering

Debiteuren- en voorraadfinanciering is een flexibele vorm van financieren omdat deze meebeweegt met de groei van uw bedrijf. Hierdoor kunt u snel inspelen op marktomstandigheden, profiteren van betalingskortingen en investeren in verdere groei.

Nieuws

Beter opbouwen: investeren na het Coronavirus

23 juli

De economische en gezondheidseffecten van Covid-19 zijn verwoestend. Terwijl Europa werkt aan het heropenen van de samenleving na lockdown, vragen velen zich af: hoe kunnen we onze bedrijven en economieën op een duurzamere manier weer opbouwen?

En nu begint de echte uitdaging…

23 juni

In Nederland vinden steeds meer versoepelingen plaats omtrent de lockdown, toch is het voor bedrijven te vroeg om te juichen. Als de overheidssteun wordt ingetrokken, moeten bedrijven over de nodige liquide middelen beschikken om een potentieel zware recessie te overleven. Als één ding zeker is in deze onzekere tijden, dan is het wel dat cash absoluut king zal zijn.

Een Lean Journey: verbetering van de efficiëntie en klantgerichtheid met Green Belt training

18 mei

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben we een Lean Journey geïnitieerd voor een aantal collega's van ABN AMRO Commercial Finance en Lease door het organiseren van een Green Belt Lean-training, aangeboden door de Lean Consultancy Group. Het doel van de training is het verder ontwikkelen van de vaardigheden om een efficiëntere, klantgerichte service te bieden.

Benoeming Eric Weijman tot Chief Risk Officer van ABN AMRO Asset Based Finance per 1 april 2020

11 mei

ABF (ABN AMRO Asset Based Finance) is een dochter van ABN AMRO. ABF is actief op het gebied van zakelijke financiering, leasing van bedrijfsmiddelen, debiteuren financiering, voorraad financiering en credit management. ABF heeft activiteiten en vestigingen in Engeland, Frankrijk, Duitsland en Nederland. In totaal werken er ongeveer 750 mensen.

2019