Gedragscode kleinzakelijk

Per 1 juli 2018 geldt de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering voor financieringen die worden aangevraagd en afgesloten door ondernemers/ondernemingen met een (groeps)omzet tot 5 miljoen euro. In deze gedragscode staan minimum normen waar ABN AMRO Commercial Finance zich aan moet houden bij het verstrekken van bepaalde zakelijke financieringen aan bepaalde ondernemers/ondernemingen. 

Zie voor meer informatie de website van de NVB: NVB - Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Wilt u een kleinzakelijke debiteurenfinanciering afsluiten? 

Heeft u een (groeps)omzet van maximaal 5 miljoen euro en wilt u uw debiteurenvorderingen financieren? Dan is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Hieronder leest u meer over de voordelen en de aandachtspunten. 

Wat zijn de voordelen?

Openstaande debiteurenvorderingen hebben een belangrijk effect op de kasstroom. Ze beïnvloeden de winstgevendheid en groei van uw onderneming. ABN AMRO Commercial Finance overbrugt de tijd tussen het versturen van de facturen en de ontvangst van de betalingen. Afhankelijk van uw specifieke situatie bevoorschotten wij indicatief 90% van de waarde van uw openstaande vorderingen.

• Direct extra liquiditeit op basis van openstaande debiteurenvorderingen;
• Flexibele financiering die mee groeit met de omzet 
• Lager uitstaand debiteurensaldo
• Verbeterde balans (liquiditeit, solvabiliteit)

Looptijd van de financiering

De looptijd van de financiering wordt in overleg bepaald en vastgelegd in uw financieringsovereenkomst. Wij kunnen met u een Financieringsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd sluiten. Meer informatie staat in onze Algemene Voorwaarden.

Terugbetalen van de financiering

Uw debiteuren betalen de vorderingen op de inzake-rekening die ACF voor u aanhoudt. De ontvangsten op de inzake-rekening verrekenen wij met uw schuld.

Aandachtspunt:

ABN AMRO Commercial Finance stelt eisen van uw administratieve processen. Dit kan betekenen dat u uw administratie en/of processen aan moet passen als u een debiteurenfinanciering afsluit.

Wanneer bent u persoonlijk aansprakelijk voor de financiering?

Heeft u een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of bent u lid van een maatschap? Bent u hoofdelijk aansprakelijk of borg voor onze vorderingen op uw bv of nv? Dan bent u vaak persoonlijk aansprakelijk voor vorderingen die wij op u of uw onderneming hebben. Dit betekent dat wij aanspraak kunnen maken op uw privévermogen.

Wat is het rentepercentage?

De debiteurenfinanciering kent een variabele basisrente, de Euribor of de ABN AMRO Euro Basisrente, vermeerderd met een renteopslag. 
Er kan sprake zijn van rentetoeslagen zoals:

• Markttoeslag
• Kapitaal voorschot provisie
• Bereidstellingsprovisie

Zijn er nog meer kosten?

Naast rente betaalt u: 

• een eenmalige afsluitprovisie
• omzetcommissie. De omzetcommissie wordt bepaald door de hoogte van de omzet en de handling over die omzet. Dit wordt in een percentage van de omzet of in een vast bedrag per maand in rekening gebracht. 

Als de behandeling van uw financieringsovereenkomst onder de afdeling Bijzonder Beheer wordt geplaatst, betaalt u begeleidingskosten. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden en Begrippenlijst, Financieringsvoorwaarden.

Wanneer komt u in aanmerking voor debiteurenfinanciering?

• Uw bedrijf bestaat minimaal 2 jaar 
• Uw omzet is minimaal 2,5 miljoen euro per jaar en business to business
• U heeft niet meer dan 2 verliesjaren op rij
• Spreiding in de debiteurenportefeuille; concentratie op de twee grootste debiteuren van max. 50% 

Wat hebben wij minimaal nodig voor een eerste beoordeling van uw aanvraag?

• Meest recente jaarcijfers
• Tussentijdse cijfers
• Debiteuren- en crediteurenlijsten met ouderdomsanalyse
• Organigram

Hoe lang duurt de financieringsaanvraag?

De behandeling van een aanvraag voor een kleinzakelijke financiering (omzet van maximaal 5 miljoen euro) duurt ongeveer 6-8 weken.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar quickscan@abnamroabf.com of bel +31 (0)30 212 6888.

Heeft u een vraag?

Wij zijn graag uw financiële rechterhand.