Is uw bedrijf klaar voor de schok?

img

Nieuws - 08 juli 2021

Waarom maken economen zich zo druk dat het bedrijfsleven weer teruggaat naar 'normaal'? Is dat geen goede zaak? Ja, maar terugkeren naar ‘normaal’ na Covid-19 kan voor veel bedrijven een schok zijn. Wij helpen u uw bedrijf voor te bereiden op goede èn slechte tijden.

In juni meldde Starbucks problemen met veel van de belangrijkste voorraden. Toen klanten na de lockdown naar de coffeeshops kwamen, werden ze geconfronteerd met producten die niet meer op het menu stonden. Café- en restauranteigenaren in het Verenigd Koninkrijk wachten gespannen af hoe snel de handelsbeperkingen worden opgeheven. Tegelijkertijd heeft de horeca ook last van een gebrek aan personeel, wat een heropening na de lockdown belemmert. Veel horecapersoneel heeft tijdens de lockdown ander werk gevonden en is niet meer beschikbaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland zegt dat bijna een op de vijf fabrieken te kampen heeft met bevoorradingsproblemen. De beperkte hoeveelheden grondstoffen en onderdelen veroorzaken een kostenstijging. De productie kan de vraag niet bijhouden, waardoor ook de consumentenprijzen stijgen. Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders treft de Franse auto-industrie, net nu de vraag groeit is het aanbod onvoldoende. Hetzelfde probleem doet zich op nog grotere schaal voor in de Duitse industrie. Dit alles veroorzaakt angst voor stijgende prijzen en onzekerheid over het niveau van de ECB-rente.

Het gemeenschappelijke thema? Een snelle verandering in tempo van de economie. In slechts 15 maanden tijd zijn we van een virtuele sluiting en een tijdelijke winterslaap overgegaan naar een gecontroleerd functionerende economie toen de consument gewend was aan de beperkingen van Covid-19. Nu de vaccinatieprogramma’s een kritische massa bereiken, zien we een snelle expansie.

Deze verschuiving maakt het voor bedrijven veel moeilijker om de middelen te vinden die ze nodig hebben om van de opleving te profiteren. (Als Starbucks het niet voor elkaar krijgt, weet je dat de uitdaging enorm is...) Hogere inkoopkosten, een stormloop op geschoold personeel, knelpunten in de toeleveringsketens en de vrees dat deze stijging van de vraag even snel weer zal verdwijnen als zij ontstond, betekenen dat financiële planning en prognoses momenteel een spel is met een hoge inzet.

Deze problemen zijn duidelijk zichtbaar in data. ABN AMRO's mondiale economierapport over mei vatte samen waar veel economen zich nu zorgen over maken: oververhitting en inflatie.

Inflatie: geen gelijk beeld

De vrees in het voorjaar dat de inflatie weer zou toenemen tot het niveau van de jaren zeventig lijkt nu overdreven, vooral in de VS. "Wij verwachten een periode van groei van de prijzen om de tekorten tijdens de pandemie goed te maken - wellicht verergerd door tijdelijke knelpunten aan de aanbodzijde - maar wij denken niet dat deze mate van prijsgroei zal aanhouden", aldus het rapport van ABN AMRO.

Het beeld is nog beter in de eurozone, waar de lagere niveaus van volledige werkgelegenheid suggereren dat looninflatie geen grote factor zal zijn. Het beeld varieert: hogere prijzen in Frankrijk zijn niet zichtbaar in Spanje, bijvoorbeeld. En in het Verenigd Koninkrijk waarschuwt Andy Haldane, hoofdeconoom van de Bank of England, voor knelpunten aan de aanbodzijde, een stijgende vraag en personeelstekorten die de algemene inflatie opdrijven.

Kortom, de inflatie blijft een risico - en in sommige sectoren veroorzaakt zij acute problemen voor de kosten van bedrijven. De traditionele aanpak bij stijgende prijzen is het aanleggen van voorraden. Als u weet dat de prijzen volgende maand hoger zullen zijn, koop dan deze maand extra in en houd uw eigen prijzen concurrerend. Knelpunten in de bevoorrading? Koop zo veel als u kunt wanneer er beschikbaarheid is.

Dat brengt ook het risico met zich mee dat de inflatie toeneemt (je creëert in feite nog meer tekorten op de markt). Maar voor bedrijven die het zich kunnen veroorloven, kunnen dit verstandige keuzes zijn. Geld hebben wordt de kritieke factor:

  • Als uw leveranciers een beperkte voorraad hebben, geven zij misschien de voorkeur aan contante betalingen boven kopers die krediet eisen.
  • Als u extra voorraden inkoopt, legt u werkkapitaal vast.
  • Extra verkopen naarmate de vraag toeneemt, kan betekenen dat u meer krediet moet verlenen aan meer klanten - nog een aanslag op het werkkapitaal.

In alle drie gevallen kan financiering op basis van activa helpen. Factoring betekent bijvoorbeeld dat u nieuwe verkopen kunt aannemen en waardevolle klanten kredietvoorwaarden kunt bieden in de wetenschap dat wij het geld meteen in uw bedrijf kunnen terugbrengen. Voorraadfinanciering betekent ook dat u grondstoffen en producten kunt veiligstellen voor wederverkoop, zodat uw eigen toeleveringsketen minder snel wordt verstoord. En als de inflatie toch toeneemt, kan het feit dat u vooraf tegen lagere prijzen hebt ingekocht, zelfs de marges voor later verkochte goederen vlakker maken.

Inflatie wordt door zo veel factoren bepaald, dat het moeilijk te voorspellen is. En het beheren van uw eigen werkkapitaal - zodat u meer opties hebt, afhankelijk van waar het naartoe gaat - is een goede manier om het inflatierisico af te dekken.

Hoe zit het met 'oververhitting'?

Dit houdt verband met inflatie. Extra vraag en beperkt aanbod betekent dat de prijzen stijgen. Covid-19 maakt het alleen maar erger. De economische activiteit, met name de consumptie, is in 2020 dramatisch gedaald en we beginnen nu een 'inhaaleffect' te zien. Veel mensen hebben spaargeld opgebouwd dat ze nu willen uitgeven. Bedrijven die heropenen, moeten opnieuw personeel aanwerven en hun panden opknappen.

Dit is een groter probleem in de VS en het Verenigd Koninkrijk (ABN AMRO: "Het bbp van de eurozone zal naar verwachting rond medio 2022 terugkeren naar het niveau van vóór de pandemie"; in de VS is de kloof begin 2021 gedicht...). Maar het grote risico is dat bedrijven zich klaarmaken voor een piek in de vraag in 2021 en 2022, om vervolgens de activiteit te zien afnemen zodra het "Covid-dividend" is uitgegeven.

Het beleid van de centrale banken zal hier een groot effect hebben op de beslissingen die het bedrijfsleven neemt. Het neerwaartse risico is dat centrale banken meer controle over het geld gaan uitoefenen. Ze hebben sinds de wereldwijde financiële crisis veel geld bijgedrukt en de 'kwantitatieve versoepeling' opgevoerd om de pandemie het hoofd te bieden.

Als u een bedrijf runt in Europa, lijken de Amerikaanse rentetarieven misschien niet zo belangrijk. Maar we weten dat de financiële markten sterk met elkaar verweven zijn. Als de Amerikaanse rente stijgt, kan het effect op de opkomende markten en de eurozone aanzienlijk zijn. Een langer, trager herstel aan deze kant van de Atlantische Oceaan betekent dat bedrijven prioriteit moeten geven aan cashflowprognoses en opties moeten creëren om te kunnen floreren, of de economie nu een klap krijgt van oververhitting of niet.

U kunt dit zien als een bescherming tegen twee uitkomsten. De ene is overtrading - te veel werkkapitaal vastleggen wanneer de verkoop aantrekt en zonder geld komen te zitten. De andere is investeren in groei (nieuw personeel, nieuwe apparatuur, extra voorraad) om vervolgens vast te stellen dat de zaken niet aantrekken zoals gehoopt.

Dat is waar Asset Based Finance opties van ABN AMRO van pas komen:

  • Leasen van machines en voertuigen betekent extra capaciteit, maar spreiding van de kosten.
  • Factoring creëert financiële ruimte die meebeweegt met de bedrijvigheid - en die minder dramatisch wordt beïnvloed door bewegingen in de basisrente door centrale banken.
  • Bescherming tegen insolventie van debiteuren door het overnemen van uw vorderingen betekent gemoedsrust als uw klant wordt getroffen door een oververhitte of stagnerende economie.

De analyse van ABN AMRO maakt duidelijk dat herstel na de pandemie niet overal ter wereld gelijk loopt. De EU-lidstaten en de VS halen hun achterstand ten opzichte van de hoge vaccinatiegraad in het Verenigd Koninkrijk in, maar hun economieën - en de mogelijkheden voor hun bedrijven - lopen sterk uiteen. In andere delen van de wereld is Covid-19 nog steeds een enorme en zeer onvoorspelbare factor - en kan het nog steeds een dramatisch effect hebben op de grondstofprijzen, de integriteit van de toeleveringsketen en zelfs de vraag.

We zijn nog niet uit de problemen. Daarom is het essentieel om uw bedrijf meer financiële ruimte te geven om slimme keuzes te kunnen maken en opties te hebben, afhankelijk van hoe de zaken zich ontwikkelen. Wij zijn uw financiële rechterhand en helpen u dat mogelijk te maken.