Waarde creëren voor klanten door duurzame relaties

img

Nieuws - 03 oktober 2019

Naast nieuwe regelgeving en volatiele marktomstandigheden, moeten banken ook voldoen aan de veranderende verwachtingen van klanten. Toenemende digitalisering en automatisering van processen, zowel de interne als de klantprocessen, zijn hierbij essentieel. Inspelen op deze behoeften was een belangrijke factor bij het besluit om ABN AMRO Commercial Finance en ABN AMRO Lease samen te voegen tot ABN AMRO Asset Based Finance (ABF).

Het grote geheel
De afgelopen jaren is een duidelijke opleving te zien in volatiliteit, onzekerheid, complexiteit en dubbelzinnigheid. Brexit, het vooruitzicht van handelsoorlogen (en zelfs echte oorlogen), rentestijgingen en technologische veranderingen maken het identificeren en beheersen van risico's veel moeilijker.

Daarnaast zien we een aanscherping van de regelgeving voor financiële dienstverleners. Regelgevers streven ernaar de bescherming van consumenten en beleggers te versterken en de stabiliteit van het financiële stelsel op lange termijn te waarborgen. Er is ook nieuwe regelgeving op het gebied van gegevensbescherming gekomen, evenals strengere regels zowel voor het gebruik van interne risicomodellen als voor de financiële verslaglegging. Banken helpen bij de bestrijding van witwassen van geld en financiële criminaliteit.

Maar dat is niet de enige manier om in te spelen op de veranderende verwachtingen van onze samenleving. Het Akkoord van Parijs van 2015 roept bedrijven op om hun bijdrage te leveren aan de bestrijding van de klimaatverandering. Winst maken is niet langer voldoende; de samenleving verwacht ook van bedrijven dat ze bijdragen aan de aanpak van sociale en milieukwesties. Financiële ondernemingen hebben een rol bij het mobiliseren van middelen om de VN-doelstellingen op het gebied van duurzame ontwikkeling te ondersteunen.

Het doel moet zijn om op een klantgerichte, schaalbare en vooral duurzame manier te groeien. Dit betekent continue innovatie met digitale producten op basis van de behoeften van de klant. Als we onze klanten tegelijkertijd ook kunnen helpen bij de transitie naar een duurzamer businessmodel, dan zorgen we voor de behoeften van onze klanten voor de komende generaties.

Een duurzame industrie
We willen een toekomstbestendige bank opbouwen. Dit doen we door onze medewerkers hierin te betrekken, hen nieuwe vaardigheden laten ontwikkelen en interne processen verbeteren. Het betekent ook het aantrekken van nieuw talent en investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Vaardigheden op het gebied van digitale technologie, analyse en duurzaamheid zijn cruciaal voor onze strategie. Dit maakt deel uit van een nieuwe, flexibelere manier van werken. Uiteindelijk willen we een doelgerichte organisatie opbouwen - een organisatie die hoge prestaties aanmoedigt, medewerkers betrekt en de beste talenten aantrekt.

Ondersteuning van de overgang naar duurzaamheid
Wij willen onze klanten helpen de overstap naar duurzaamheid te maken. We zien dit als een zakelijke kans, omdat we weten dat onze klanten hier belang aan hechten, maar we weten dat, door onze klanten te helpen, wij de bredere strijd tegen klimaatverandering steunen.

Er is een versnelling in het streven naar een circulaire economie, waarin energie en grondstoffen bewuster en efficiënter worden gebruikt. Dit vereist een omslag van de toeleveringsketen die gebaseerd is op het maken, gebruiken en weggooien van producten naar een keten waarin het afval van de ene partij de grondstof van de andere partij is. Een kringloopeconomie verkleint het risico van schaarste en stimuleert die het innovatieve gebruik en hergebruik van energie, producten, onderdelen en grondstoffen. Door innovatie en kwaliteitsverbetering hebben producten een langere levensduur en een breder toepassingsgebied. Circulaire bedrijfsmodellen dragen bij aan het stimuleren van innovatie, een stabiele economie en een duurzame samenleving.

De toekomst is groen
Onze sector wordt geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van economische en politieke ontwikkelingen, historisch lage rentetarieven en toegenomen maatschappelijke verwachtingen. Ondersteund door de uitstekende rating en kapitaalmiddelen van ABN AMRO, heeft ABF een sterke basis om een langetermijnvisie te hebben op een positief perspectief voor de komende generaties. Toch moet de hele sector zich inspannen om te investeren in een lange termijn IT- en digitale infrastructuur en tegelijkertijd met klanten samenwerken om hun klantervaring te verbeteren.

Een gevolg is dat mensen worden vervangen, maar ook dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn. Toch kunnen we meer doen. Als we er alles aan doen om de overstap naar duurzamere bedrijfsmodellen te versnellen, dan is dat een uitstekende stap voorwaarts.