Beste zakelijke dienstverlener in de sector

img

Nieuws - 21 december 2018

Top 10
Dat de twee ondernemingen, die sinds 2018 onder de noemer ABN AMRO Asset Based Finance vallen, het goed doen in de markt blijkt ook uit de lijst met 1000 beste zakelijke dienstverleners van Nederland in 2018. ABN AMRO Commercial Finance staat op plek 6, ABN AMRO Lease op plek 8.

MT1000

De organisatie van MT1000 heeft meer dan 4000 zakelijke beslissers gevraagd naar hun ervaringen met dienstverleners. Wie heeft de beste producten? Wie is het klantvriendelijkst? Wie heeft de meest excellente uitvoering? Door antwoorden op deze vragen te combineren met de NPS, de Net Promotor Score die meet of mensen de dienst bij anderen aanraden, ontstaat er uiteindelijk een lijst met de 1000 beste zakelijke dienstverleners van Nederland.

Democratisch
Bij de totstandkoming van de lijst gaat het overigens niet om de omvang van het marketingbudget, de omzet, of het personeelsbestand, maar om de mening van de klant: de inkoop verantwoordelijken van de betreffende dienst.

Best business service provider in the sector
ABN AMRO Commercial Finance and ABN AMRO Lease are named best business service providers in The Netherlands in the categories Credit Management, Factoring and Collection and Equipment Lease by MT1000. An excellent result.

Top 10
The fact that the two companies, which have been called ABN AMRO Asset Based Finance since 2018, are doing well in the market is also evident from the list of the 1000 best business service providers in the Netherlands in 2018. ABN AMRO Commercial Finance ranks 6th, ABN AMRO Lease 8th.

MT1000
MT1000 has asked more than 4000 business decision-makers about their experiences with service providers. Who has the best products? Who is the most customer-friendly? Who is the best at the execution? By combining answers to these questions with the NPS, the Net Promoter Score that measures whether people recommend the service to others, a list of the 1000 best business service providers in the Netherlands is created.

Democratic
The establishment of the list is not about the size of the marketing budget, the turnover, or the workforce, but about the opinion of the customer.