Tegen welk percentage wordt insolventierisicodekking geboden?

Het debiteurenrisico wordt voor 100% gedekt.