Op zoek naar een flexibele financiering?

Wij bieden ruimte voor úw succes

Over ons, over u

Het zijn rare tijden. Alles verandert. Elke dag weer. Ook voor u als ondernemer. Maar u bedenkt telkens nieuwe manieren om uw klanten te bedienen. Zo houdt uw bedrijf een streepje voor. Om tijdig de volgende stap te zetten, heeft u wel de juiste financiering nodig. Van de juiste partner. 

Financiering invorderingsrente Belastingsdienst

Maakt u gebruik van de regeling belastinguitstel voor ondernemers? Dan is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de verhoging van de invorderingsrente tot het normale tarief van 4%. Zo komt u niet voor plotselinge verrassingen te staan.

Laatste nieuws

Top 5 - Uitdagin­gen voor on­derne­mers

21 juni

Ondernemen in een wereld waarin alles en iedereen onderling verbonden is, levert zowel kansen op als uitdagingen. In dit artikel bespreken we 5 veelvoorkomende uitdagingen rond ondernemerschap en financiering – en hoe u ermee kunt omgaan.

5 per­spec­tieven die onze kijk op di­ver­siteit bepalen

24 mei

Een inclusieve, diverse cultuur draagt sterk bij aan de positieve maatschappelijke impact van je bedrijf, juist in een tijd waarin economische en sociale uitdagingen om veerkracht en vindingrijkheid vragen. In dit artikel delen we 5 perspectieven die bepalend zijn voor onze kijk op diversiteit en inclusie.

5 vo­orde­len van werkkap­i­taal­fi­nancier­ing in een on­voor­spel­bare economie

24 april

Steeds meer ondernemers maken gebruik van werkkapitaalfinanciering om zeker te zijn van meer financiële flexibiliteit. Met deze vorm van financiering leent u geld op basis van de waarde van uw bedrijfsmiddelen. Hieronder bespreken we vijf manieren waarop werkkapitaalfinanciering kan bijdragen aan de veerkracht van uw onderneming – juist in een onvoorspelbare economie.

Onze kli­maat­strate­gie in 5 the­ma's

26 januari

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Met de tot nu toe behaalde vermindering van CO2-uitstoot komen we er niet: om de wereldwijd stijgende temperaturen en veranderende weerpatronen tegen te gaan moeten we een tandje hoger. Geheel in lijn met onze purpose als bank, schetsen we in dit artikel vijf manieren waarop wij een verschil maken.